ΚΑΙΡΟΣ

Ανώγεια

Ασθενής βροχή
11°C
άνεμος: 15 Νοτιοδυτικός

Ρέθυμνο

16°C
άνεμος: 27 Δυτικός

Σπήλι

14°C
άνεμος: 06 Δυτικός

Φράγμα Ποταμών

17°C
άνεμος: 13 Δυτικός

πηγή: www.meteo.gr

Εργαλεία Χάρτη

Η χαρτογραφική εφαρμογή του μονοπατιού Ε4 κάνει σε μεγάλο βαθμό χρήση των χαρτογραφικών προϊόντων και της λειτουργικότητας του Google Earth. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή έχουν ενσωματωθεί και χαρτογραφικά προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί από το Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ. Περισσότερα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εφαρμογή δίνουν πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για το μονοπάτι Ε4.

Χρήση Εργαλείων Πλοήγησης

direction

Εργαλεία Πλοήγησης

Τα εργαλεία πλοήγησης που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή φαίνονται στην αριστερή εικόνα. Αυτά συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Βέλη Κατεύθυνσης: Με την επιλογή των κατάλληλων βελών κατεύθυνσης η οθόνη προβολής του χάρτη μετακινείται στην αντίστοιχη κατεύθυνση (δηλαδή ανατολικά, νότια, δυτικά ή βόρεια).
2. Εργαλείο μεγέθυνσης/σμίκρυνσης – Zoom in (+)/Ζoom out (-): Η επιλογή του εργαλείου αυτού κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση της κλίμακας του χάρτη με επίκεντρο το κέντρο του χάρτη (για την συγκεκριμένη οθόνη προβολής).
3. Ολισθαίνων Ρυθμιστής Μεγέθυνσης και Σμίκρυνσης - Zoom slider: H μετακίνηση του οδηγού του ρυθμιστή έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή αύξηση ή μείωση της κλίμακας του χάρτη.

 

 

 

layers

Χαρτογραφικές Συνθέσεις

1. Χάρτης / Map – Η χαρτογραφική σύνθεση παρουσιάζει ένα τυπικό τοπογραφικό χάρτη που περιλαμβάνει δρόμους, χωριά, πόλεις, λίμνες, κ.α.
2. Δορυφόρος/Satellite – Δορυφορική λήψη της περιοχής ενδιαφέροντος
3. Υβριδικός/Hybrid – Ο χάρτης αυτός παρουσιάζει μία σύνθεση τόσο της δορυφορικής κάλυψης της περιοχής όσο και των τοπογραφικών στοιχείων αυτής.
4. Εδαφικός/Terrain – Ο χάρτης αυτός παρουσιάζει την γεωμορφολογία της περιοχής (ψηφιακό μοντέλο εδάφους) σε συνδυασμό με άλλα τοπογραφικά στοιχεία (πχ. οδικές αρτηρίες, χωριά, πόλεις, κ.α.).
5. E4 – Η χαρτοσύνθεση αυτή παρουσιάζει τα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά του μονοπατιού Ε4 για την περιοχή του νομού Ρεθύμνου. Τα χαρακτηριστικά αυτά (π.χ. σπήλαια, εκκλησίες, χωριά, αρχαιολογικοί χώροι, κ.α.) εμφανίζονται ανάλογα με την κλίμακα παρουσίασης του χάρτη.

Το μονοπάτι E4 και χαρτογραφικά περιεχόμενα

Το Μονοπάτι - Διαδρομές

Εξ ορισμού, η διανυσματική μορφή του μονοπατιού Ε4 εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα. Μετακινώντας τον κέρσορα πάνω σε ένα τμήμα του μονοπατιού (δηλαδή σε μία συγκεκριμένη διαδρομή), η διαδρομή αυτή εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα. Το όνομα της διαδρομής εμφανίζεται στο κάτω δεξιό άκρο του χάρτη.

Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη διαδρομή με τον κέρσορα, ο χρήστης μεταφέρεται σε μία νέα σελίδα πληροφοριών σχετικά με την συγκεκριμένη διαδρομή.

 

 

 

legend

Υπόμνημα Χάρτη και Επιλογές

Το υπόμνημα του χάρτη (που φαίνεται στην εικόνα αριστερά) δίνει πληροφορίες σχετικά με τα εξειδικευμένα στοιχεία που υπάρχουν για το μονοπάτι Ε4.

Σημεία Ενδιαφέροντος

Επιλέγοντας τα σημεία ενδιαφέροντος (Αρχαιολογικές θέσεις, εκκλησίες, σπήλαια, βουνά), αυτά τοποθετούνται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο με τους αντίστοιχους συμβολισμούς των.

Κατάλογος Διαδρομών

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες διαδρομές να εμφανιστούν στην χαρτογραφική σύνθεση του χάρτη. Επιπρόσθετα, μπορεί είτε να επιλέξει όλες τις διαδρομές είτε να σβήσει τις προηγούμενες επιλογές. Έχοντας κάνει μία επιλογή διαδρομών, επιλέγοντας το κουμπί ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, εμφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα στον χάρτη.

Αναζήτηση

Το εργαλείο της αναζήτησης χρησιμοποιείται για την ανεύρεση συγκεκριμένου περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην βάση πληροφοριών. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει μία ή περισσότερες λέξεις για να τις εντοπίσει μέσα στο κείμενο των διαδρομών. Επιλέξτε το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να δείτε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας.

Αναζήτηση μέσω Διαδρομής

Η επιλογή αυτή μεταφέρει τον χρήστη σε μία σελίδα όπου παρουσιάζεται όλο το υλικό της συγκεκριμένης διαδρομής του μονοπατιού.

Σύνθετη Αναζήτηση

Η σύνθετη αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιπτώσεις που ο χρήστης χρειάζεται πιο εξειδικευμένες πληροφορίες.

 

markers

Σημεία Ενδιαφέροντος

Επιλέγοντας με το ποντίκι ένα σημείο ενδιαφέροντος, ένα παράθυρο πληροφόρησης ανοίγει το οποίο περιέχει τις πιο σημαντικές γεωγραφικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη θέση (όνομα, τύπος, συντεταγμένες – γεωγραφικό πλάτος και μήκος).