ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ε4 είναι διεθνές μονοπάτι υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορεινής Πεζοπορίας (E.W.V.) και έχει σχεδιαστεί και σηματοδοτηθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης. Το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Μεγάλων Διαδρομών Ε4, ξεκινάει από τα Πυρηναία Όρη στην Ισπανία, διασχίζει τα σύνορα Βουλγαρίας - Ελλάδας στον Προμαχώνα, διασχίζει τον δρόμο Προμαχώνα-Σέρρες μέχρι τη γέφυρα του Στρυμόνα ποταμού όπου διασταυρώνεται με το Ε6 και φθάνει στην Ελλάδα μέσω πρώην Γιουγκοσλαβίας στο φυλάκιο της Νίκης βόρεια της Φλώρινας.

...Δείτε Περισσότερα »

Εργαλεία Χάρτη

Η χαρτογραφική εφαρμογή του μονοπατιού Ε4 κάνει σε μεγάλο βαθμό χρήση των χαρτογραφικών προϊόντων και της λειτουργικότητας του Google Earth. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή έχουν ενσωματωθεί και χαρτογραφικά προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί από το Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ. Περισσότερα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εφαρμογή δίνουν πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για το μονοπάτι Ε4.

Χρήση Εργαλείων Πλοήγησης

direction

Εργαλεία Πλοήγησης

Τα εργαλεία πλοήγησης που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή φαίνονται στην αριστερή εικόνα. Αυτά συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Βέλη Κατεύθυνσης: Με την επιλογή των κατάλληλων βελών κατεύθυνσης η οθόνη προβολής του χάρτη μετακινείται στην αντίστοιχη κατεύθυνση (δηλαδή ανατολικά, νότια, δυτικά ή βόρεια).
2. Εργαλείο μεγέθυνσης/σμίκρυνσης – Zoom in (+)/Ζoom out (-): Η επιλογή του εργαλείου αυτού κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση της κλίμακας του χάρτη με επίκεντρο το κέντρο του χάρτη (για την συγκεκριμένη οθόνη προβολής).
3. Ολισθαίνων Ρυθμιστής Μεγέθυνσης και Σμίκρυνσης - Zoom slider: H μετακίνηση του οδηγού του ρυθμιστή έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή αύξηση ή μείωση της κλίμακας του χάρτη.

...Δείτε περισσότερα »

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ