ΚΑΙΡΟΣ

πηγή: www.meteo.gr

Αρμένοι - Αρκάδι

Συνολικό μήκος: 15 χλμ
Ώρες: 9-10 ώρες
Προτεινόμενη περίοδος: Μάρτιος - Μάιος
Δυσκολία διαδρομής: Σχετικά δύσκολη τον χειμώνα

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

Μονή Αρκαδίου - εξωτερικός χώροςΜονή Αρκαδίου - εσωτερικός χώροςΜονή Αρκαδίου - εσωτερικός χώροςΕκκλησία της Μονής Αρκαδίου

Χάρκια

Δεκαεπτά χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο βρίσκονται τα Χάρκια. Αποτελούσαν έδρα παλαιότερης κοινότητας που σήμερα υπάγεται στο Δήμο Αρκαδίου. Από την πόλη του Ρεθύμνου μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στο χωριό με διάφορους τρόπους. Είτε μέσω της μονής Αρκαδίου ακολουθώντας τη διαδρομή: Ρέθυμνο - Αρκάδι - Καβούσι - Χάρκια, είτε μέσω της διαδρομής: Ρέθυμνο - Άδελε - Αγία Τριάδα - Χάρκια.

Τα Χάρκια βρίσκονται σε τοποθεσία που πιθανόν στο παρελθόν να αποτελούσε τα νότια σύνορα της περιοχής του αρχαίου Αρίου ή Αγρίου περιελάμβανε τα χωριά που βρίσκονται βορειοανατολικά της σημερινής επαρχίας Ρεθύμνης). Ο ποταμός Ά(γ)ριος, το σημερινό φαράγγι του Αρκαδίου, καθόριζε τα σύνορα Α(γ)ρίου-Μυλοποτάμου. Δυτικό σύνορο του ήταν το λεγόμενο Ξεροκάμαρο κοντά στο Ρέθυμνο, ενώ τα νότια όριά του πιθανολογείται ότι έφταναν στις περιοχές όπου σήμερα βρίσκονται τα Χάρκια και το Καβούσι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το Ά(γ)ριο περιλάμβανε το σημερινό Δήμο Αρκαδίου. Η ονομασία για την περιοχή αυτή υπάρχει τουλάχιστον από τον 9ο-10ο αιώνα μέχρι και την κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους.

Το χωριό Χάρκια αναφέρεται από τον Barozzi ως Charchia ήδη από το 1577.  Το 1583 μνημονεύεται από τον Πέτρο Καστροφύλακα ως Carchia, με 128 κατοίκους και από τον Φραντζέσκο Βασιλικάτα ως Charchia το 1630. Στην έκθεση του Ενετού Νικόλα Γκουάλντο το 1633 με τίτλο «Territorio di Rettimo» το χωριό καταγράφεται Gerachia και Garachia με υποχρεώση συμμετοχής στη σκοπιά του πύργου των Σαγκουινάτσων (Torre Sanguinazzo sentinalla) μαζί με τα χωριά Πηγή, Άνω και Κάτω Καβούσι, Λούτρα, Αγ. Δημήτριος. To 1881 αναφέρεται ως Χάρκεια και από το 1920 ως Χάρκια. Σύμφωνα με ορισμένους η ονομασία πιθανόν προέρχεται από τη λέξη Χαλκείον ή Χαρκείον (=σιδηρουργείο ή χαρκιδιό). Πολύ πιθανή ακούγεται εξάλλου η ερμηνεία που συνδέει το όνομα με τα «χαράκια» (=βραχώδεις και κακοτράχαλες τοποθεσίες), μιας και η πρόσβαση εδώ γίνεται από ανάλογες περιοχές.

Είναι άγνωστο πότε κατοικήθηκε για πρώτη φορά η περιοχή. Σε ανασκαφές που έγιναν την περίοδο 1991-1992, δύο χιλιόμετρα ανατολικά των Χαρκίων, προς το χωριό Καβούσι, εντοπίστηκαν τεμάχια από ένα μεγάλο πιθάρι μινωικής εποχής. Η σωστική ανασκαφή έφερε στο φως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, εν πολλοίς κατεστραμμένα από τις γεωργικές εργασίες που είχαν λάβει χώρα στην τοποθεσία αυτή

Πηγή:
Δήμος Αρκαδίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Χαρκίων