ΚΑΙΡΟΣ

πηγή: www.meteo.gr

Καταφύγιο Τουμπωτός Πρίνος - Οροπέδιο Νίδας

Συνολικό μήκος: 14 χλμ
Ώρες: 6.3 ώρες
Προτεινόμενη περίοδος: Απρίλιο - Οκτώβριο
Δυσκολία διαδρομής: Μεγάλα υψόμετρα και απουσία δέντρων.

Γεωλογία εδάφους

Ο κύριος όγκος της οροσειράς του Ψηλορείτη αποτελείται από Πλακώδεις Ασβεστόλιθους της Ιονίου Ζώνης. Αλλά πετρώματα στην περιοχή της διαδρομής είναι : • Ασβεστόλιθοι και δολομίτες • Κροκαλοπαγή, άμμοι και άργιλοι ποταμολιμναίας προέλευσης • Ασβεστιτικοί σχιστόλιθοι πράσινοι και ερυθροί.