ΚΑΙΡΟΣ

Ανώγεια

16°C
άνεμος: 01 Δυτικός

Ρέθυμνο

21°C
άνεμος: 03 Νότιος

Σπήλι

19°C
άνεμος: 00 Βόρειος

Φράγμα Ποταμών

19°C
άνεμος: 02 Νότιος

πηγή: www.meteo.gr

Αγκουσελιανά - Σπήλι

Συνολικό μήκος: 13.3 χλμ
Ώρες: 4 ώρες
Προτεινόμενη περίοδος: Ιανουάριο - Δεκέμβριο
Δυσκολία διαδρομής: Καμία

Γεωλογία εδάφους

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντώνται συχνότερα στην περιοχή της διαδρομής είναι οι χερσαίες αποθέσεις από κροκαλοπαγή, άμμους, ψαμμίτες, αργίλους και ασβεστόλιθους. Επίσης απαντώνται: • Οφιολιθικό σύμπλεγμα από περιδοτίτες, γάββρους και δολερίτες • Ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθοι και δολομίτες)