ΚΑΙΡΟΣ

πηγή: www.meteo.gr

Φραγκοκάστελλο - Κάτω Ροδάκινο

Συνολικό μήκος: 14 χλμ
Ώρες: 3.25 ώρες
Προτεινόμενη περίοδος: Ιανουάριο - Δεκέμβριο
Δυσκολία διαδρομής: Καμία (ασφαλτοστρωμένος δρόμος)

Γεωλογία εδάφους

Στην περιοχή επικρατεί η φυλλιτική- χαλαζιτική σειρά με σχιστόλιθους, χαλαζίτες, μάρμαρα, μεταβασάλτες και μετατόφφους. Επίσης απαντώνται:  Θαλάσσιες αποθέσεις κυανότεφρων αργίλων, οργανογενών, κροκαλοπαγών και λατυποπαγών ασβεστολίθων, • Αλλουβιακές αποθέσεις, • Ασβεστο-δολομιτικά μελανότεφρα λατυποπαγή