ΚΑΙΡΟΣ

Ανώγεια

19°C
άνεμος: 11 Νότιος

Ανώγεια

19°C
άνεμος: 11 Νότιος

Σπήλι

19°C
άνεμος: 10 Νότιος

Σπήλι

19°C
άνεμος: 10 Νότιος

Φράγμα Ποταμών

22°C
άνεμος: 30 Νοτιοανατολικός

Φράγμα Ποταμών

22°C
άνεμος: 30 Νοτιοανατολικός

πηγή: www.meteo.gr

Ανώγεια - Ζώμινθος - Ζώμινθος - Νίδα

Συνολικό μήκος: 11+11 χλμ
Ώρες: 8 ώρες
Προτεινόμενη περίοδος: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυσκολία διαδρομής: Σχετικά εύκολη

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

Ανώγεια- Εσωτερικός χώρος του ναού του Αγ. ΥακίνθουΑνώγεια- Εξωτερικός χώρος του ναού του Αγ. Υακίνθου

Γεωλογία εδάφους

Εκτός από τους πλακώδεις ασβεστόλιθους με πυριτιόλιθους της Ιονίου Ζώνης, που αποτελούν τον κύριο ορεινό όγκο του Ψηλορείτη, απαντώνται: • Φλύσχης • Ασβεστόλιθοι τεφροί έως τεφρόμαυροι • Σχιστόλιθοι πράσινοι και ερυθροί με ενστρώσεις μαρμάρων • Κροκαλοπαγή, άμμοι και άργιλοι.