ΚΑΙΡΟΣ

πηγή: www.meteo.gr

Άγιος Κωνσταντίνος - Αρμένοι

Συνολικό μήκος: 15 χλμ
Ώρες: 5 ώρες
Προτεινόμενη περίοδος: Ιανουάριο-Δεκέμβριο
Δυσκολία διαδρομής: Καμία - μόνο τον χειμώνα στο ρέμα Καλονύχτη

Προτάσεις παραδοσιακών προϊόντων

Τα βιολογικά προϊόντα του αγροκτήματος στον Καλονύχτη είναι γνωστά για την ποιότητά τους. Γνωστά είναι και τα κτηνοτροφικά προϊόντα στο χωριό Κάτω Μαλάκι, κοντά στο Μονοπάρι.